Η εταιρεία

Αρχοντής Γεωργικά Εφόδια

μπορεί να προσφέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση, τόσο στον πεπειραμένο παραγωγό που ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε  νέες πιο σύγχρονες μεθόδους καλλιέργειας,

όσο και στον επιχειρηματία που θέλει να επενδύσει στον  πρωτογενή τομέα και ειδικότερα αυτόν της γεωργικής παραγωγής.