καλαμπόκι

Ασθένειες Καλαμποκιού

 • Ίωση MDMV
 • Head smut
 • Ελμινθοσποριώση
 • Άνθρακας σε ρόκα καλαμποκιού
 • Φουζαριώση σε ρίζα Καλαμποκιού

Εχθροί Καλαμποκιού

 • Αφίδες σε φυτό καλαμπόκι
 • Προνύμφη (μαύρο σκουλήκι)
 • Σιδηροσκούληκο
 • Αγροτίδα η κοφτοσκούληκο
σιτηρά

Ασθένειες Σιτηρών

 • Κιτρινη σκωρίαση
 • Καστανή σκωρίαση
 • Μαυρη σκωρίαση
 • Σεπτόρια
 • Ωίδιο

Εχθροί Σιτηρών

 • Σιδηροσκώληκες
 • Αγροτίδες
 • Βλαστορρήκτης
 • Βρωμούσες
 • Αφίδες
 • Ακρίδες
 • Θρίπας
ντομάτα

Ασθένειες Ντομάτας

 • Βοτρύνης
 • Περονόσπορος
 • Αλτερναρίωση στελέχους τομάτας
 • Ξηρή σήψη, Ξηρή κορυφή ,Τάπωμα
 • Κλαδοσπορίωση
 • Ωίδιο

Εχθροί Ντομάτας

 • Αλτης ή Ψύλλος
 • Κοινός Τετράνυχος
 • Πράσινο σκουλήκι
 • Αφίδες Λαχανικών
βαμβάκι

Ασθένειες Βαμβακιού

 • Τήξεις φυταρίων
 • Βερτισιλλίωση – φουζαρίωση
 • Αλτερνάρια
 • Βακτηρίωση η γωνιώδης κηλίδωση

Εχθροί Βαμβακιού

 • Αφίδα / Μελίγκρα
 • Αλευρώδης του καπνού
 • Τζιτζικάκι
 • Λύγκος του Βαμβακιού
 • Πράσινο σκουλήκι κάψας
 • Ρόδινο σκουλήκι
 • Αγκαθωτό σκουλήκι
 • Σκουλήκι των φύλλων
 • Τετράνυχος